Kết cấu thép NĂNG LưỢNG

Việt Vương cung cấp cột thép cho các dự án truyền tải điện trọng điểm quốc gia và cung cấp giải pháp mũi neo (thay thế cọc bê tông) và hệ thống kết cấu thép giá đỡ pin năng lượng mặt trời.

Một số dự án nổi bật

500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi

Chủ đầu tư: EVN
Khối lượng:
4.000 tấn
Năm hoàn thành:
2019

500kV Sông Hậu - Đức Hòa

Chủ đầu tư: EVN
Khối lượng:
7.000 tấn
Năm hoàn thành:
2020

220kV KrongBuk - Nha Trang

Chủ đầu tư: EVN
Khối lượng:
4.100 tấn
Năm hoàn thành:
2020

Nhà máy điện mặt trời Ea Súp Đắc Lắk - 830MWp

Chủ đầu tư: Xuân Thiện Group
Khối lượng:
22.000 tấn
Năm hoàn thành:
2020

Nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn - 44,4MWp

Chủ đầu tư: TTC Group
Khối lượng:
2.100 tấn
Năm hoàn thành:
2019

Nhà máy điện mặt trời Phong Phú - 42MWp

Chủ đầu tư: Sông Đà 11
Khối lượng:
2.100 tấn
Năm hoàn thành:
2019

CÁC DỰ ÁN truyền tải điện ĐÃ TRIỂN KHAI

STT
Dự án
Năm
Chủ đầu tư
1
Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo
2020
EVN
2
Đường dây 220kV Krông Buk - Nha Trang
2020
EVN
3
Trạm biến áp 220kV Duy Xuyên
2020
EVN
4
Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa
2019
EVN
5
Trạm biến áp 220kV Krông Ana và đấu nối
2019
EVN
6
Đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín
2019
EVN
7
Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi
2019
EVN
8
Đường dây 500kV Nghi Sơn 2
2018
EVN
9
Đường dây 110kV Bến Tre - Giao Long
2018
EVN
10
Đường dây 110kV Tĩnh Gia - Thanh Hóa
2018
EVN
11
Đường dây 220kV Lưu Xá
2018
EVN
12
Trạm biến áp 500kV Lai Châu
2017
EVN
13
Trạm biến áp 500kV Đông Anh
2017
EVN
14
Đường dây 110kV Bắc Ninh 3
2017
EVN
15
Đường dây 110kV Phú Nghĩa - Xuân Mai
2016
EVN
16
Đường dây 110kV Xi măng Sông Lam
2016
EVN
17
Đường dây 110kV Nhà máy Tôn Hoa Sen
2016
EVN
18
Đường dây 500kV Vĩnh Tân - Rẽ Sông Mây - Tân Uyên
2015
EVN
19
Đường dây 500kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2
2015
EVN
20
Đường dây 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa
2012
EVN
21
Đường dây 500kV Nho Quan - Sơn La - Hòa Bình
2010
EVN
22
Đường dây 220kV Se San 4 - Pleiku
2008
EVN

CÁC DỰ ÁN Năng lƯợng mặt trời ĐÃ TRIỂN KHAI

STT
Dự án
Năm
Chủ đầu tư
1
Giá đỡ pin cho Nhà máy Điện mặt trời Ea Súp Đắklắk -
830 MWp
2020
Xuân Thiện
2
Giá đỡ pin cho Nhà máy Điện mặt trời Thuận Nam 12 -
49,92 MWp
2020
Xuân Thiện
3
Giá đỡ pin và Mũi neo cho Nhà máy Điện mặt trời Phong Phú - 42 MWp
2019
Sông Đà 11
4
Giá đỡ pin và Mũi neo cho Nhà máy Điện mặt trời Trúc
Sơn - 44,4 MWp
2019
TTC Group
5
Giá đỡ pin và Mũi neo cho Nhà máy Điện mặt trời Nhị
Hà - 50 MWp
2019
Bitexco
6
Giá đỡ pin và Mũi neo cho Nhà máy Điện mặt trời
Terrawood, Đức

2010
Doma, Đức

Bạn cần tư vấn
và nhận báo giá?

Vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận được nhiều hơn các thông tin, tư vấn, và báo giá riêng cho dự án, sản phẩm của bạn.